Skåne samverkar – vill du vara med?

 

I början av 2017 startade Smaka på Skåne en satsning med fokus på samverkan och innovativa samarbeten, korta leveranskedjor, ökad förädlingsgrad och stärkt entreprenörskap. Arbetet är en vidareutveckling av Smaka på Skånes tidigare arbete för att hjälpa skånska matproducenter att nå marknaden och skapa mervärde hos sig själva och varandra.

Tillsammans med mathantverkare och små och medelstora företag inom primärproduktion och förädling, vill vi skapa förutsättningar för ett bättre, starkare samarbete med olika delar av värdekedjan. Det kan vara stärkta kopplingar mellan producent-förädlare-kock lika väl som mellan råvaruproducenter, mathantverkare och handel.

Vi arbetar genom tre olika projekt:

  • Skåne samverkar – Kortare leveranskedjor
  • Skåne samverkar – Stärkt entreprenörskap och ökad förädlingsgrad
  • Skåne samverkar – Pilot Dryck

Projekten finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Länsstyrelsen Skåne.