Greater Copenhagen – Fremtidens MADmekka

Smaka på Skåne har alltid haft ett gott öga till Danmark. Greater Copenhagen regionen där Sverige och Danmark möts har närmre 4 miljoner invånare, som i stigande grad efterfrågar lokal, hållbar mat och matupplevelser av hög kvalitet, en enorm utvecklingspotential för livsmedelsföretagare av olika slag. Smaka på Skåne är bland annat delaktiga i den strategiska livsmedelssatsningen inom Greater Copenhagen,  som arbetar med att stärka livsmedelsutvecklingen. I detta arbete kommer vi också att genomföra ett antal aktiviteter i samverkan under Greater Copenhagen – Fremtidens Madmekka.

Tillsammans med bl.a. Nordisk center för Lokala Födevaror arbetar vi tillsammans med syfte att ge nya vinklar på värdekedjan från jord till bord, mellan land och stad och från producent till konsument. Projektet erbjuder en mängd aktiviteter såsom nätverksmöte, seminarium och workshops, tillsammans med skickliga föreläsare och personer inom företagsutveckling, livsmedel och gastronomi.

 

 


Regionale råvarer i regionens køkkener

Pilot-projektet ”Regionale råvarer i regionens køkkener” handlar om hur den offentliga sektorn kan fungera som en plats för livsmedelsutveckling. Den gemensamma livsmedelssatsningen fokuserar även på hur man kan stödja tillväxt och främja innovation inom livsmedelsbranschen genom en starkare koppling mellan forskning och verksamheter.