Skånska drycker

Skåne samverkar – pilotprojekt inom dryck

Under 2018 arbetar Smaka på Skåne vidare med de skånska dryckerna genom ett pilotprojekt som syftar till att utveckla och lyfta den skånska drycken och understödja de skånska råvaru- och dryckesproducenterna.

Projektet har fem fokusområden

  • Ökad förädling
  • Innovativt samarbete för ölbryggning på skånskt malt
  • Nya samarbeten för lättare tillgänglighet till marknaden
  • Kortare leveranskedjor och logistik
  • Ökad synlighet genom horisontella samarbeten

I samarbete med en rad aktörer, bland annat den nystiftade föreningen Skånes Dryckesproducenter, SLU Open Labs Food på Balsgård och Regional Matkultur samt michelinkocken Titti Qvarnström, fokuserar projektet på två dryckesteman. Dels är det alkoholfria bär-/frukt-/grönsaksbaserade drycker (t ex cocktails, dryckesmeny för restaurang och drycker anpassade för sjuk- och äldrevården, dels hantverksbryggt öl, främst för försäljning inom restaurang och dagligvaruhandel.

 

Projektledare: Anna Lind Lewin 

Mail: anna.lindlewin(a)livsmedelsakademin.se

Tlf: 0706 – 56 31 31

Projektet är en vidareutveckling av den Skånska dryckesstrategin och finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Länsstyrelsen Skåne.


Den skånska dryckesstrategin 2013-2020

2013 tog Smaka på Skåne fram en dryckesstrategi i samverkan med de skånska aktörerna inom dryck. Syftet med strategin är att utveckla och definiera den skånska unikiteten, stärka tillväxten och öka sysselsättningen inom dryckesindustrin i Skåne, ha ett gemensamt verktyg för prioriteringar av offentliga resurser samt att skåningar ska vara stolta, känna till och köpa skånska drycker.

Ladda ner Skånsk dryckesstrategi som pdf