Färsk fisk – från hav till bord

Tillsammans arbetar Smaka på Skåne och Marint centrum i Simrishamns kommun för att stärka efterfrågan på fisk från södra Östersjön. Vi gör det genom att utveckla kanaler för försäljning och samarbetet med de aktörer som säljer landsbygdens produkter till restauranger, butiker och offentlig sektor. Målet är att utveckla marknaden för fisket och öka fiskarnas lönsamhet. Projektet pågår under två år, med start hösten 2018.

Vi utvecklar det kustnära fisket i södra Östersjön

Om projektet Färsk fisk – från hav till bord

Projektet innehåller utbildningsinsatser och konkret företagsutveckling, där ambitionen är att utveckla fiskenäringen genom erfarenheter och kunskap från övriga livsmedelsbranschen.

Det kustnära fisket i södra Östersjön är hotat. Samtidigt växer efterfrågan på kustnära fångad fisk, och flertalet av handlarna i Smaka på Skånes handlarnätverk är öppna för att inkludera fisk från södra Östersjön i sin försäljning. Vad som saknas är kontakt- och distributionskanaler från fisket. Kunskapen om fisk behöver också förbättras, till exempel vilken fisk som fångas lokalt, vilken fisk som är i säsong och i viss mån hur fisk ska hanteras och förädlas.

Projektet är viktigt för sydöstra Skånes landsbygd eftersom lokala fiskeflottor och levande hamnar skapar sysselsättning och företagande i flera led. Fisket är också nära knutet till regionens identitet, varumärke och kulturarv. Detta har i sin tur en påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter för företag, platser att bo på och som destinationer för besökare.

Tekniskt projektnamn: Utveckling av fiskenäringen i sydöstra Östersjön

Projektet är finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.

       

 

För ytterligare information om projektet kontakta:

Elin Pettersson, projektledare, Smaka på Skåne / Livsmedelsakademin

eller

Ann-Marie Camper, Marint centrum i Simrishamn