Aktiviteter

Här hittar du information om aktiviteter som Smaka på Skåne arrangerar själva och i samarbete med andra. Nedan finner du de aktiviteter som är aktuella i nuläget, listan kommer att fyllas på efterhand.


Skåne samverkar

Smaka på Skåne anordnar ett antal aktiviteter inom tre huvudområden under rubriken ”Skåne samverkar”.

Skåne samverkar – Kortare leveranskedjor, nya vägar till marknaden & ursprung

Datum: Startade i september 2017 – anmäl intresse till kommande omgångar.

En aktivitet för kompetensutveckling för småskaliga mathantverkare och producenter. Målet är att ge företagen mervärde genom nya samarbetsformer, ökad försäljning, korta ner leveranskedjorna, inkludera nya försäljningskanaler samt arbeta med ursprungets betydelse.

Första omgången startade i september 2017 – anmäl gärna ditt intresse för nästa omgång genom att maila projektledare Elin Pettersson, elin.pettersson@livsmedelsakademin.se

 

Fokus: ursprung

Datum: Löpande

Smaka på Skåne arbetar tillsammans med mathantverkare kring ursprungsmärkning kring dubbelbakad kavring. För mer information kontakta Karin Grahn, karin.grahn@livsmedelsakademin.se

 

Ökad förädlingsgrad

Information kommer


Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt

Speed-dating mellan butiker och mathantverkare

För att fler småskaliga lokala producenter och handlare ska få möjlighet att träffas, lära känna varandra och knyta nya affärskontakter som båda parter kan dra nytta av bjuder Smaka på Skåne in till producent- och handlarträff på Ventil i Malmö!

 

Datum: onsdag, 18 oktober

Tid: kl 13:00 – 16:00

Adress: Ventil, Södra Bulltoftavägen 51, 212 22 Malmö

Anmälan producent/mathantverkare: Hör av dig till Elin Pettersson, tel: 0703-62 22 26 eller via mail: elin.pettersson@livsmedelsakademin.se

Anmälan butik/inköp: Klicka här (Observera att inbjudan endast gäller de butiker som är anslutna till butikskonceptet ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt”.)

 

Butiksutbildning

Utbildning för personal som arbetar med butikskonceptet Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt.

Datum: 7 november

Tid: kl 13:00 – 16:00

Adress: Ica Supermarket Fäladstorget, Lund

Läs mer och anmälan


Studieresa  – Öppna svenska mästerskapen i Mathantverk 2017

Datum: 23 – 26 oktober

Smaka på Skåne och Nordisk Center for Lokale födevarer arrangerar inom Greater Copenhagen-samverkan en studieresa för mathantverkare från båda sidor sundet till de Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2017 och kunskapsforumet Særimner i Åre, Jämtland, på Copperhill Mountain Lodge.

Sista anmälan: 20 september

Läs mer och anmälan


Skördefest 2017 på Allé

Datum: 10 oktober

Tillsammans med Smaka på Skåne och flera andra aktörer bjuder LRF in till skördefest på Allé i Kivik. Det blir skördefest, mässa och workshops direkt riktade mot inköpare för butik, producenter och mathanverkare.

Inbjudan för butik – läs mer

Inbjudan för producenter & mathantverkare – läs mer


Kommande aktiviteter:

  • Inspirationsträffar – i samarbete med Matverk Skåne & SLU Balsgård, Centrum för Innovativa drycker.
  • Inspirationsdag – Inspirerande talare & workshops
  • Studieresor, höst 2017 & vår 2018
  • Aktiviteter för samverkan i Greater Copenhagen, till exempel nätverksträff
  • m.m