Ta del av den explosionsartade utvecklingen inom drycker på båda sidor Öresund!

I juni 2018 gjorde Smaka på Skåne en studieresa till Sveriges största vingård och anrika Dragsholms slott i Danmark. Ta del av denna resa med fokus dryck, inspireras och följ med på nästa studieresa, det är ett av de bästa sätten att få inspiration till den egna verksamheten.

Filmen hittar du här https://www.youtube.com/watch?v=azHbsQ9zBAU&

Dryckesbranschen är under kraftig tillväxt i Danmark och Sverige och både Odsherred på Själland och Kullahalvön i Skåne är områden som är på väg att växa fram som vindistrikt. I juni 2018 gjordes denna film med tema drycker, en film som är en ögonblicksbild på vad som sker just nu i regionen.

Dryckesvaror med identitet – en film om stor smak, liten skala filmades under en (av fyra) studieresor, som Smaka på Skåne och Nordisk Center för Lokale Födevarer i Odsherred, Danmark arrangerade tillsammans 2017 & 2018.

Studieresorna var ett sätt att öka samverkan mellan aktörer och företag inom Greater Copenhagen-geografin och riktades till våra målgrupper inom Region Själland, Region Hovedstaden och Region Skåne. Resorna hade fokus på ”Odsherred med omnejd” (april), ”Det kulinariska Skåne” (maj) och ”Dryck” (en dubbel resa till både Skåne och Själland, juni), samt att vi gjorde en resa till SM i Mathantverk i Åre hösten 2017.

Det är viktigt att mötas och få känna igen sig i en kollega. Även om man inte ens pratar samma språk, delar man erfarenheter och kunskaper kring odling, problemen med torka och huruvida priset är det rätta. Att ta iväg på en resa, och att se kollegors arbete på plats ökar förståelsen för varandras utmaningar, och det ökar såklart potentialen för samverkan framöver.

Resorna är ett lyckat exempel på hur vi tillsammans med Nordisk Center för Lokale Födevarer byggt broar mellan existerande projekt, frön har såtts till nya idéer och resorna har initierat samarbeten och skapat nätverk bland de deltagande företagen och aktörerna.

Allt detta hade inte varit möjlig utan samverkan mellan insatserna i Skåne och Region Själland/Region Hovedstaden och för att Smaka på Skåne tillsammans med Nordisk Center för Lokale Födevarer i Odsherred, Danmark beviljades medel inom Greater Copenhagen & Skåne Committees livsmedelssatsning, under 2017 och 2018. Framöver gäller det att bygga vidare på de kontakter som skapats.

I maj 2019 planerar Smaka på Skåne att göra en ny studieresa med fokus fisk, till Genua och Slow Fish, håll utkik för mer information!