En grupp skånska och danska mathantverksintresserade åkte till Åre i Jämtland i slutet av oktober, för att tävla i SM i Mathantverk och för att ta del av spännande föreläsningar, diskussioner och möten på kunskapsforumet Saerimner. Vi passade även på att göra studiebesök hos Eldrimner och Fjällbete när vi ändå var på plats.

Eldrimner

På Eldrimner fick vi en föreläsning av Bodil Cornell, verksamhetsledare, kring hur Eldrimner jobbar med olika typer av kurser, utbildningar, inklusive YH-utbildningar och rådgivning. Eldrimner startade som ett projekt för 20 år och blev 2005 ett nationellt resurscentrum för Mathantverk. Visionen är 10 000 mathantverkare, som en spjutspets för svensk livsmedelsproduktion.

Efter en timmes färd, uppe på fjället i Undersåker, träffade vi Jörgen Andersson och Agnes Sörensen, som ansvarar för en fårhjord på ca 400 – 500 djur samt en handfull kor. Med en kopp kokkaffe vid en sprakande eld, tog vi del av tankarna kring att ta hand om marken genom djuren, en metod som kallas holistic management. Man härmar man naturen och låter fåren gå ute så länge som möjligt och sköta sitt matintag själva. Betesdjuren används för att bygga matjord och den växtlighet man önskar, samt bidrar till att binda kol i marken. Djuren flyttas ofta och betar i olika hagar och gödslar i sin tur jämt över markerna. Tackorna lammar även ute senare än brukligt i juni. Det var annorlunda och spännande tankar kring hur betande djur påverkar klimatet.

Mjölk från Fjällbete

Vi lämnade fjället i skymningen och tillbringade tre spännande dagar på SM i Mathantverk. Med tanke på Smaka på Skånes arbete med ursprungsmärkning, var det extra intressant att höra hur produkter av renkött från svenska delen av Sápmi lyfts under namnet Renlycka. Man har även en gemensam EU-ansökning för SUB-märkning, (Skyddad Ursprungsbeteckning) från både Sverige, Finland och Norge kring souvas.

REKO-ringarnas utveckling lyssnade vi också på, tidigare ett snabbt växande fenomen i Finland, men det har nu planat ut och ligger på 160 grupper  och 300 000 medlemmar, vilka omsätter ca 30  miljoner euro. Det som producenter upplevde att när de pratade med vanliga butiker var det kring pris och leverans. Med kunderna i REKO-ringen var det däremot diskussioner om allt från odling, sort, smak, skörd och väder, vilket uppskattades av producenten.

Under prisutdelningen var det spänd förväntan, då 16 skånska företag deltog i tävlingen och Skåne belönades rikligt med 9 medaljer, vara 3 guld, 5 silver och ett brons. Vi kommer inte ihåg om det någon gång varit trippel guld till Skåne, dessutom var det extra roligt att guldmedaljerna gick till två förstagångstävlare!

Guldmedalj för Hösthallonmarmelad

 

Vinnande Créme Fraiche från Vitaby Kyrkby Mejeri

 

 

 

 

 

 

 

Råvaran var i fokus på årets Saerimner, men det behövs mer utbildning för att ta tillvara bra råvara, utbildningsfrågan lyftes av t.ex. både Carlo Petrini och Fävikens Magnus Nilsson. Det behövs även ett starkare samarbete, för att föra ihop mathantverkarna och råvaruproducenterna.

En annan slutsats är att relationer är allt viktigare, mellan kockar och råvaruleverantörer och mellan producenter och konsumenter. Vikten av att jobba med dem som är intresserade och engagerade diskuterades också.

Förhoppningsvis får Skåne vara värd för SM i Mathantverk inom en snar framtid. Det vore spännande att på så vis även få chansen att knyta ett närmre samarbete mellan mathantverkare inom Greater Copenhagen regionen.

Några länkar till press kring vinnare i SM i Mathantverk 2017 

http://www.skd.se/2017/10/28/adala-gard-kan-pusta-ut-efter-kaolindomen/

http://mellanskane.lokaltidningen.se/2017-10-31/-Hallontorpet-och-%C3%85dala-g%C3%A5rd-knep-SM-medaljer-362146.html

http://www.eslov.se/arkiv/2017overgripandenyheter/grattishallontorpetochadalagard.47716.html