Start för satsning på det kustnära fisket i Östersjön     

Det kustnära fisket i södra Östersjön är hotat. Därför startar nu Livsmedelsakademin, genom Smaka på Skåne och Marint Centrum i Simrishamn ett projekt för att stärka efterfrågan på torsk, piggvar och annan plattfisk från området.

Projektet kommer att titta närmare på hur nya distributionskanaler kan utvecklas, och bidra med ökad kunskap kring fisken – som till exempel vilken fisk som är i säsong, varför det är både gott och nyttigt att äta fisk från södra Östersjön, men också om fördelarna med lokalt fångad fisk ur ett hållbarhetsperspektiv.

  • Den som handlar lokalt fångad fisk från södra Östersjön bidrar inte bara till det småskaliga fiskets överlevnad och levande kustsamhällen. Den bidrar också till att risken för överfiske minskar eftersom enbart fisk som ska ätas av människor dras upp,  säger Jannie Vestergaard, verksamhetsledare på Smaka på Skåne.

Projektet pågår under två år, med start sommaren 2018 och finansieras genom Leader.

För ytterligare information, kontakta Jannie Vestergaard, 0702-734 85 44

 

Fotograf bild i rubrik: Kerstin Söderlind, Länsstyrelsen Skåne