Under hösten har vi på Smaka på Skåne tillsammans med en grupp företag arbetat i satsningen ” Skåne samverkar – kortare leveranskedjor, nya marknadskanaler & ursprung”. Satsningen innebär att gruppen samlats under ett antal halvdagar för att tillsammans utveckla sina respektive verksamheter, men också för att utveckla samarbete sinsemellan. De teman som gruppen träffats och diskuterat kring är logistik, nya marknadskanaler, digitalisering och storytelling. Som ett övergripande tema har vi också diskuterat och vidareutvecklat frågan kring hur ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt” kan användas som ursprungsmärkning.

Träffarna har byggt på engagemang från flera olika parter – dels Smaka på Skånes medarbetare, Handlarrådet och inbjudna gäster, men mest av allt från företagarna själva. Se hur den första träffen såg ut här. Den sista träffen hölls i slutet av november och blev en summering av arbetet hittills.

De som följer Smaka på Skåne på Facebook och Instagram har kunnat se bilder under resans gång. På bilden syns företagarna på träff med tema logistik på Glada Getens gårdsmejeri. Gäst var Maria Huge-Brodin, professor vid Linköpings Universitet.

Under de veckor som företagarna successivt lärt känna varandra har de diskuterat och tillsammans kunnat fundera på hur de ska ta sig an och utvecklas inom tema-områdena. Genom formatet har de också kunnat hitta inspiration i varandras likheter och olikheter, vilket lett till givande diskussioner och planer om samverkan. Flera av företagen har under perioden utvecklat sina verksamheter med fler produkter men också utökat sina försäljningsområden.

Vissa av företagen har även påbörjat arbetet med att i högre grad arbeta på digitala plattformar mot kunder, som en del av sin digitalisering. Möjligheten att använda varumärket och de nya bekantskaperna under hösten har också resulterat i att flera av företagen stod under samlad flagg ”Smaka på Skåne” på Malmö Vin & Deli, något som lockade nyfikna besökare! Läs mer här

Att dela monter på mässan möjliggjordes av att de samlat kunde marknadsföra sig under “Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt”. Alla företagare i gruppen har nu också tillgång till att använda varumärket och konceptmaterial för exponeringen ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt”, liksom butikerna som ingår i Handlarnätverket kunna göra sedan 2011. Detta är en del i arbetet med att inkludera producenter och mathantverkare i det som hittills endast varit ett butikskoncept för exponering. Under våren kommer detta arbete fortsätta, med bland annat en pilot-omgång med varumärket som ursprungsmärkning på produkt. Smaka på Skåne-gänget kommer också att arbeta vidare med de temaområden som varit i fokus i satsningen, som då också är öppet för fler mathantverkare och livsmedelsproducenter att delta i. Dessa är digitalisering, logistik och ursprungsmärkning med EU:s skyddade beteckningar.

Bakre rad fr.v: Peter Nilsson – Nöbbelövs ekologiska, Maria Larsson – Grönalunds Bi & Musteri, Ann-Marie Schelin – Saxtorp svamp, Lena Andersson – Bondens bästa, Jan Persson – Smaka på Skåne, Rakan Godeh – Nablus mejeri. Främre rad fr.v: Jannie Vestergaard – Smaka på Skåne, Sakura Holmqvist – Skånsk chili, Cherztin Persåkre – Österlenkryddor, Elin Pettersson – Smaka på Skåne, Joacim Larsen – Brygghuset Finn.

Fortsättning följer, håll ögonen öppna efter information här på Smaka på Skånes hemsida och följ oss på Facebook för att få ny information först!

 

 

Skåne samverkar – ett samlingsnamn

Aktiviteten ”Skåne samverkar – kortare leveranskedjor, nya marknadskanaler & ursprung” är en av de flera aktiviteter som Smaka på Skåne genomför under 2017-2018 i satsningen ”Skåne samverkar”.

Övriga aktiviteter är:

Arbete med producenter och förädlare runt ursprungsmärkningar.

Arbete riktat mot mathantverkare där vi samarbetar med Matverk Skåne samt SLU Open Labs Food på Balsgård (fd. Centrum för Innovativa Drycker) Detta är främst inriktat på utveckling av nya, spännande drycker.