Måltidsturism

Onsdag 17 okt, kl 15.30 – 16.30 – Separaten

Seminarie och diskussion om måltidsturism i Sverige. Måltidsturismen är under tillväxt och olika aktörer arbetar för att sätta Sverige och dess regioner på kartan genom mat och dryck, bland annat Visit Sweden och Tourism in Skåne. Hallongården är ett av företagen som gjort resan från odlare till kulinariskt turistmål.

Sedan 2017 driver Visit Sweden tillsammans med regionerna ett program som ska positionera Sverige som måltidsdestination och få internationella turister att spendera mer på restauranger och livsmedel. Genom att sprida kunskaper om måltidsturismen ska programmet även inspirera till produkt- och destinationsutveckling. Programmet har tilldelats medel från Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket för perioden 2017 till och med 2021 och omfattar tillsammans med deltagande svenska regioner totalt 57 miljoner kronor. Jens Heed är övergripande projektledare för programmet och presenterar planerna och berättar hur arbetet fortskrider och vad de utländska turisterna vill ha av sin matupplevelse i Sverige.

The Gastrolution of Skåne är ett projekt inom Tourism in Skåne som syftar till att stimulera innovation och utveckling av befintliga och nya lokala mat- och dryckesevenemang inom Skåne. Dessa evenemang ska också göras tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren, genom digitalisering och marknadsföring. Projektledare Sofie Bromé berättar om projektets arbete och vikten av mindre event.

Kerstin Biärsjö, producenten som blev en internationell stjärna. berättar om hur de på Hallongården, strax utanför Trelleborg, gjort resan från grisgård till landsbygdsföretag med 40 000 besökare årligen. Året runt erbjuder de aktiviteter och evenemang, samtidigt som de förädlar och säljer gårdens bär med fokus på hallonen. En verksamhet som ställer stora krav på kreativitet och engagemang, men också lockar mängder med besökare från när och fjärran.


Talare

Jens Heed, projektledare programmet för Måltidsturism, Visit Sweden

Sofie Bromé, projektledare The Gastrolution of Skåne, Tourism in Skåne

Kerstin Biärsjö, Hallongården