Den skånska dryckesboomen

Onsdag 17 oktober, kl 10.30 – 12

Lokal: Runda Baren

Med avstamp i den skånska dryckesstrategin talar vi här om hantverk och råvaror samt hur nya nätverk gemensamt kan driva utvecklingen framåt för en bransch i tillväxt.

10.30
Inledning av Anna Lind Lewin, projektledare för Pilot Dryck:
Så satsar Smaka på Skåne på dryckesutvecklingen.

10.45
Kimmo Rumpunen, hortonom som varit drivande på Centrum för Innovativa Drycker på SLU Balsgård.
Hur förädlingen av olika frukt-och bärsorter kan bidra till helt nya intressanta drycker, och hur äpplen av olika kvalitet kan passar olika behov inom dryckesindustrin.

Dryckesproducenten Fredrik Beskow från Båstad som med stöd av bland andra Kimmo utvecklat nya drycker, som ska passa den moderna måltiden och den goda gastronomin berättar om visionen för sin den äppelbaserade alkoholfria dryck Vy.

11.30
Martin Ragnar, grundare av Svenska Dryckesakademien och författare till nyligen utkomna boken Svenska Drycker, beskriver alla de möjligheter han ser i att framställa nyttiga och goda drycker av lokala råvaror.Anmäl dig till seminarieprogram onsdag