Under 2018 kommer Smaka på Skåne genom finansiering från Landsbygdsprogrammet i Skåne att driva ett pilotprojekt inom dryck, som syftar till att utveckla och lyfta den skånska drycken och understödja skånska råvaru- och dryckesproducenter.

Genom ökad förädlingsgrad, nya samarbeten, lättare tillgång till marknaden, ökad synlighet och kommunikation av ursprung skapas bättre förutsättningar för kortare leveranskedjor och för den skånska drycken att nå marknaden.

Projektet som sker i samarbete med en rad aktörer, bland annat den nystiftade föreningen Skånes Dryckesproducenter, SLU Open Labs Food på Balsgård och Regional Matkultur. Dessutom är michelinkocken Titti Qvarnström med som gastronomisk rådgivare. Projektet fokuserar på två dryckesteman, dels alkoholfria bär-/frukt-/grönsaksbaserade drycker (t ex cocktails, dryckesmeny för restaurang och drycker anpassade för sjuk- och äldrevården, dels hantverksbryggt öl, främst för försäljning inom restaurang och dagligvaruhandel. För mer information kontakta Jannie Vestergaard