Härodlat i butik, pratande mat, honung på tapp och frilansande förädlare – kanske är det så framtidens mat kommer att utvecklas? Efterfrågan på småskalig och närproducerad mat växer och för att kunna möta konsumentens krav måste både handeln och producenterna förhålla sig till de stundande konsumenttrenderna.

Den 21 september inleds en veckolång kampanj i de fyrtio skånska butiker som ingår i Livsmedelsakademins butikskoncept ”Smaka på Skåne – Närproducerat och noga utvalt” för att öka synligheten och tillgängligheten av skånskt mathantverk av hög kvalitet för sina kunder.

– Handlarna som ingår i vårt butikskoncept är unika och har vågat satsa på nya koncept för att lyfta småskalig och närproducerad mat. De har visat sig vara redo för anamma nya idéer och jag ser fram emot nästa steg i utvecklingen, säger Jannie Vestergaard, verksamhetsledare för Smaka på Skåne.

I samband med butikskampanjen släpper Livsmedelsakademin en framsynsrapport om framtidens småskaliga livsmedelsproduktion, som syftar till att inspirera och stimulera stora som små aktörer att tänka nytt kring småskalig livsmedelsproduktion.

– Livsmedelsakademin arbetar på flera olika plan för att främja innovation och småskalighet inom livsmedelsbranschen. En viktig faktor i detta är att verka för ökad samverkan mellan producenter och handeln och inspirera dessa till nytänk, säger Amanda Magnusson, trendspanare på Livsmedelsakademin.

Fyra småskaliga trendspaningar:

IMG_57421. Härodlat i butik: För att kunna erbjuda sina kunder verkligt närproducerade livsmedel skulle butiker i städerna kunna ha egna små odlingar direkt i anslutning till butiken. Vem skulle tacka nej till ”butikens egen honung”, eller ”härodlade morötter”?

2. Pratande mat: Varför inte låta maten prata direkt med konsumenten i butiken och på så vis minska det upplevda avståndet mellan producent och konsument? I Japan har ”Talkable Vegetables” lanserats, vilket kort och gott är grönsaker som med bondens röst berättar sin historia för konsumenten i affären.

3. Självplock i nya former: Självplock av olika typer av bär är en populär aktivitet för utflyktssugna familjer. Men finns det andra grödor och matprodukter som man skulle kunna ha ”självplock” av?  Varför inte mjölka din egen mjölk? Eller tappa din egen honung? Detta kan bli en rolig, men framförallt kunskapshöjande aktivitet som leder till ökad förståelse för matens ursprung.

4. Frilansande förädlare: Alltför mycket mat slängs idag. Varför inte börja arbeta som frilansande förädlare och åka runt till butiker och förädla de råvaror som butikerna annars hade behövt slänga? Förädlingsprocessen i form av exempelvis pickling eller syltning kan demonstreras på plats och de förädlade produkterna kan sedan säljas direkt i butiken!

För ytterligare information kontakta:

Jannie Jannie Vestergaard, verksamhetsledare för Smaka på Skåne, 0727-34 85 44, jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Amanda Magnusson, projektledare, Livsmedelsakademin, 0705-86 32 71, amanda.magnusson@livsmedelsakademin.se

Anna Eklund, projektledare för ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt”, 0709-56 84 75, anna.eklund@livsmedelsakademin.se

Om rapporten ”Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion”

Framsynsrapporten är framtagen av Livsmedelsakademin och förpackningsklustret Packbridge. Rapporten inkluderar ett antal faktorer som anses viktiga för framtidens småskaliga livsmedelsproduktion och ett antal idéer om vad som skulle kunna vara nästa trend inom detta område. Ladda ner rapporten ”Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion”.länk till annan webbplats

Om ”Smaka på Skåne – Närproducerat och noga utvalt”

Butikskonceptet ”Smaka på Skåne – Närproducerat och noga utvalt” har utvecklats tillsammans med handeln för att öka tillgängligheten av lokalproducerade livsmedel och inkluderar idag 40 butiker. Den 21-27 september anordnar butikerna som ingår i konceptet en gemensam kampanjvecka. Läs mer om butikskonceptet och vilka butiker som ingår på Smaka på Skånes hemsidalänk till annan webbplats.