Sedan förra hösten har Smaka på Skåne både anordnat och deltagit på flera studieresor med olika fokus och målgrupper.  SM i Mathantverk var den första resan, med deltagare som tävlade och vann både guld, silver och brons! Många spännande föreläsningar, insikter och möten. I höst kommer SM i Mathantverk till Malmö.

Baltiskt besök

Elin Pettersson, Smaka på Skåne, deltog i en studieresa anordnad av Culinary Heritage Europe, under Interreg-projektet Baltic Sea – Food. Totalt 30 personer med olika bakgrund, spenderade tre dagar  i Skåne och på Bornholm för att besöka företag och diskutera modeller för handel mellan företag. Projektets mål är att finna modeller för distribution B2B som kan testas och fungera på flera platser och länder runt Östersjön.

Smaka på Skåne bidrog med kunskap om skånska företag, och en hel del om hur vi resonerar i regionen och på Livsmedelsakademin,  men jag själv fick också en chans att reflektera över varför det ser ut och fungerar som det gör, säger Elin Pettersson.

Skånsk-danskt samarbete

Tillsammans med Nordiskt Center för Lokala Födevarer har Smaka på Skåne anordnat flera studieresor för lantbrukare och mathantverkare inom Fremtidens MADmekka, som är ett samarbetsprojekt mellan Skåne, Själland och Köpenhamn/Hovedstadsregionen, d.v.s. Greater Copenhagen-området.

Gastronomi och ursprungsmärkning var målet under resan till Odsherred i Danmark och en månad senare följde den skånska resan till Österlen. Skåne har utvecklats som kulinarisk region och här fick deltagarna ta del av vikten av samverkan företag och människor emellan. Under Terra Madre Nordic, som anordnades i Köpenhamn i slutet av april, följde 25 personer från både USA, Tanzania, Tyskland och Finland med över bron, på studieresa till Skåne.

Det som alla resor har gemensamt, är att det ger nya perspektiv. Resor ger tid till eftertanke på hur den egna verksamheten bedrivs, insikter kring vilken typ av utveckling som kan vara möjlig och inspiration att göra nytt hemma. Ibland är det inte heller själva målet med resan som ger mest, det kan vara kontakten med de andra medresenärerna som blir det mest värdefulla av en resa.

Ta chansen att följa med på nästa resa!

Få inspiration, reflektera över din och ditt företags utveckling och träffa kollegor.  Härnäst på tur är en resa med tema dryck, både i Skåne och Själland, 18-20/6.

Hela programmet och anmälan hittar du här.  

Vi planerar även en resa till mässan Salone del Gusto och Terra Madre i Turin, Italien den 20-24/9. Fokus kommer att ligga på nya kunskaper och ursprungsmärkning. Förutom en inspirerande mässa, ska vi även hinna med studiebesök. Möjligen blir det en svensk monter,  för den med intresse för export. Resan är subventionerad för lantbrukare och mathantverkare.

Hör av dig till karin.grahn(a)livsmedelsakademin.se om du är nyfiken på att följa med och eventuellt även vara utställare!