Vi samarbetar med

Smaka på Skåne samarbetar med en rad olika aktörer och nätverk. I vårt arbete med att utveckla Skåne som kulinarisk region är vi alltid öppna för nya samarbeten. Vi gör samarrangemang, kompetensutvecklande aktiviteter och samverkar på olika vis för att bistå med vår kunskap och kompetens. 

Vi tror på samverkan i nätverk där det händer saker. Vi arbetar med nätverk som kopplar samman olika delar av matbranschen som tillsammans kan leda utvecklingen framåt. Det finns ett stort informellt nätverk av producenter som är knutna till plattformen Smaka på Skåne. Smaka på Skåne driver i nuläget ett formellt nätverk, Handlarnätverket. Livsmedelsakademin i sig driver däremot flertalet nätverk, bland annat vd-nätverk och politikernätverk för mat och dryck i den offentliga sektorn.

Läs mer om Livsmedelsakademins nätverk

Under de senaste åren har vi bland annat samverkat med:

Bondens egen marknad
Business Sweden
Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn (CLUK)
Culinary Heritage Europe
Eldrimner
Event in Skåne
Folkuniversitet
Food Evolution
Food Organisation of Denmark
Fool Agency
Gastronomiska samtal & Matverk
Greater Copenhagen & Skåne Committee
Green Seed Nordic
Högskolan i Kristianstad
Innovationscenter för landsbygden
Invest in Skåne
Krinova
LRF Skåne
Lunds universitet
Malmö Cooking
Malmö stad
Marint Centrum, Simrishamn
Matrundan Österlen
Nordisk Center for Lokale Fødevarer
Nordic Street Food
Ny nordisk Mat
Professionshöjskolen Absalon (f.d. University College Sjælland)

Region Sjælland
Regional Matkultur Skåne
Roskilde Universitetscenter (RUC)
SEA-U Marint Kunskapscenter
Skånes Matfestival
Skåne Streetfood
Skånes dryckesproducenter 
SLU Alnarp
SLU Open Labs Food Balsgård (f.d Centrum för Innovativa drycker)
Tourism in Skåne
Vækstforum Sjælland
Visit Sweden

Handlarnätverket

Stefan Wieloch – en av handlarna i Handlarnätverket

Handlarnätverket är den naturliga mötesplatsen för utvecklingsfrågor inom skånsk livsmedelshandel. Där samlas engagerade handlare med intresse för att utveckla både sin egen verksamhet och Skåne som matregion. Nätverket är konkurrensneutralt och innehåller handlare från både de stora dagligvarukedjorna och mindre aktörer. Handlarnätverket har varit och är drivande i att utveckla butikskonceptet Smaka på Skåne — Närproducerat och noga utvalt.

Samtliga handlare och butiker som använder butikskonceptet är också med i Handlarnätverket. Cirka tre gånger om året samlas nätverket för att tillsammans delta på olika evenemang, träffar för kompetensutveckling och studieresor. Handlarna arrangerar även gemensamma kampanjer med butikskonceptet.

Läs mer om butikskonceptet och handlarnätverket

Vill du eller ditt företag samarbeta med oss? Kontakta oss!