Detta är Smaka på Skåne

Genom Smaka på Skåne arbetar Livsmedelsakademin för att utveckla Skåne som kulinarisk frontregion. Vi arbetar för att Skåne ska kännetecknas av mat av hög kvalitet baserat på regionens natur, kultur och historia. Vi arbetar för att Smaka på Skåne ska vara den bästa plattformen för samverkan för alla som vill vara med och utveckla Skåne till en kulinarisk frontregion.

Vad vi vill åstadkomma

Smaka på Skåne arbetar för att utveckla Skåne till en framstående matregion, även vid en internationell jämförelse. I det arbetet satsar vi på ökad tillgänglighet, synlighet, kvalitet och samverkan.

  • Vi vill öka tillgängligheten av bra mat med regional profil. Det skall bli enklare att handla och äta lokala råvaror och måltider i butiker, på restauranger och i den offentliga måltidsnäringen.
  • Vi vill öka synligheten för bra mat med skånsk profil genom att arbeta med evenemang och nya och gamla medier.
  • Vi vill öka kvaliteten genom att satsa på kompetensutveckling för nya och etablerade företag som vill utveckla sin verksamhet, förbättra tillverkningen eller hitta nya marknader.
  • Vi vill öka samverkan mellan företag av olika storlek i alla delar av livsmedelskedjan och mellan matföretag och företag i angränsande branscher, som turism, logistik och förpackning.

Vår vision är att Skåne ska vara en kulinarisk frontregion år 2025


Vem vi riktar oss till

  • Företag som arbetar med småskalig mattillverkning, handel och kulinarisk turism.
  • Organisationer som arbetar med våra hjärtefrågor matkvalitet och kulinarisk turism.
  • Företag inom övriga delar av livsmedelskedjan och angränsande branscher.
  • Kvalitetsmedvetna konsumenter i Skåne.

Organisation

UtskriftSmaka på Skåne är ett verksamhetsområde inom Livsmedels­akademin.  Livsmedelsakademins vd  är Lotta Törner. Livsmedelsakademin har i sin tur en styrelse med representanter från företag, region och akademi. I dagsläget har Livsmedelsakademin cirka 140 partners och medlemmar.

Finansiering

Verksamheten inom Smaka på Skåne finansieras år 2017-2019 bland annat av medel från Landsbygdsprogrammet via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Skåne samt från deltagande företag.

Mellan 2010 och 2015 var Smaka på Skåne en av Sveriges största utvecklingssatsningar på mat och dryck inom Landsbygds­programmet. Under projekttiden har Smaka på Skåne finansierats av Europeiska landsbygdsprogrammet genom Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och deltagaravgifter. Under 2016 finansierades Smaka på Skåne av Region Skåne.