Nu är ”Skåne samverkar” igång!

Nu är den första gruppen som kommer arbeta under satsningen ”Skåne samverkar – kortare leveranskedjor, nya marknadskanaler & ursprung” igång! Satsningen innebär att en grupp företagare i höst kommer samlas under ett antal träffar för att tillsammans utveckla sina respektive företag och verksamheter.

De teman som gruppen kommer arbeta med är:

 • Logistik & distribution – kortast väg till marknaden
 • Nya marknadskanaler – vilka ska man välja?
 • Digitala plattformar – ett allt viktigare verktyg för försäljning
 • Storytelling 2.0 – ta nästa steg
 • Kommunikation av ursprung blir allt viktigare – ska ”Smaka på Skåne  – närproducerat och noga utvalt” användas som ursprungsmärkning?

Träffarna bygger på input och engagemang från flera olika parter – dels Smaka på Skånes medarberare och Handlarrådet, inbjudna gäster och inte minst företagarna själva. Sammantaget ger satsningen företagarna en unik chans att utveckla sin kompetens tillsammans med kollegor i branschen och en chans att lära av varandra.

Kick off!

Måndagen den 4:e september hade gruppen Kick-off och träffades på nya matverkstaden Gro’up i Malmö. Även om flera av företagarna känner varandra sedan innan, var det första gången de träffades i detta sammanhang. Samtalen började genast bubbla och det blev fina diskussioner om visioner och framtidsplaner med högt i tak och god stämning.

Bakre fr.v: Peter Nilsson – Nöbbelövs ekologiska, Maria Larsson – Grönalunds bi & musteri, Joacim Larsen – Brygghuset Finn, Lena Andersson – Bondens bästa. Främre fr.v: Karin Grahn – Smaka på Skåne, Sakura Holmqvist – Skånsk chili, Cherztin Persåkre – Österlenkryddor.

Gäster vid detta tillfälle var Michal Wieloch, handlare på ICA Supermarket Lund, och Peter Mårtensson, grossist och handlare från Möllans ost. De bidrog med sin syn på framtiden för lokalproducerat och insikt i vad de ser är viktigt för både de själva och konsumenter – ursprung. Tillsammans resonerade vi och funderade på betydelsen av ursprung och hur det förknippas med förtroende för produkt och producent.

”Vi är alternativet, tillsammans” – Rawi Godeh, Nablus mejeri, om att vara en del av de småskaliga mathantverkare som finns i hyllan hos dagligvaruhandel. Bakre fr.v: Jan Persson – Smaka på Skåne, Bengt-Åke Henningsson – Kabbarps kryddor, Michal Wieloch – ICA Supermarket Lund. Främre fr.v: Kadija Hadid & Rawi Godeh – Nablus Mejeri, Peter Mårtensson – Möllans ost.

Ursprung som tema

Just frågan om ursprung kommer också att gå som en röd tråd genom alla gruppens träffar i höst. Ett av temana handlar om varumärket och butikskonceptet ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt”. Vi kommer tillsammans i gruppen undersöka ifall det kan utvecklas ifrån att enbart vara en exponering i butik, till att också kunna användas som en ursprungsmärkning direkt på produkt.

 

Vi blev under dagen väl omhändertagna på Gro’up av fr v. Lola, praktikant, Edith Salminen, huvudansvarig och Marcus Nilsson Schön, kock. Vi blev serverade en fin frukost under förmiddagen och till lunch fick vi en både god och vackert presenterad lunch med råvaror från flera av deltagande företag.

 

Deltagande företag:

 

Tycker du som mathantverkare att det låter som något för dig? För att anmäla ditt intresse till kommande omgångar – hör av dig till Elin Pettersson, elin.pettersson@livsmedelsakademin.se


Skåne samverkar – ett samlingsnamn

Aktiviteten ”Skåne samverkar – kortare leveranskedjor, nya marknadskanaler & ursprung” är en av de flera aktiviteter som Smaka på Skåne genomför under 2017-2018 i satsningen ”Skåne samverkar”.

Övriga aktiviteter är:

 • Fokus: ursprung & transparens
  Arbete med producenter och förädlare runt ursprungsmärkningar.
 • Ökad förädlingsgrad
  Arbete riktat mot mathantverkare där vi samarbetar med Matverk Skåne samt SLU Balsgård, Centrum för innovativa drycker. Detta är främst inriktat på utveckling av nya, spännande drycker.

 

Ännu mer samverkan under Greater Copenhagen

Missa inte heller vårt samarbete under Greater Copenhagen med bland andra Nordisk Center för lokale födevarer. Tillsammans arrangerar vi en studieresa till SM i mathantverk i Åre, 23-26 oktober – sista anmälan 20 september – läs mer här!