Välkommen till ett möte med föreläsningar och workshops där vi tillsammans tar upp vad
som händer i Sverige. Vad kan terroir betyda för måltidens utveckling? Vad kan vi lära oss av svenska och internationella erfarenheter?

Mötet är fyllt av inspirerande föreläsningar, goda exempel från företag. intensiva workshops och praktiska provningar av mat och dryck med identitet. Du får med dig nyttiga verktyg som du kan använda för att utveckla din verksamhet.

Vi kommer att smaka på unika råvaror från Skåne, Exceptionell Råvara och Smakriket.
Vi börjar den 31/1 kl 12.00 och avslutar den 1/2 kl 15.00.

INSPIRATÖRER
Du inspireras av Jannie Vestergaard och Håkan Jönsson från Smaka på Skåne, en del av
Livsmedelsakademin, Per Nilsson och Urban Laurin från Knytkraft, Mattias Dernelid från
Smakriket och Exceptionell råvara samt kocken Titti Qvarnström m fl. Du möter också
företagare som berättar om sin resa.

MÅLGRUPPER
Mötet vänder sig till dig som är tillverkare av mat och dryck, är krögare och som anser att
måltidens identitet är viktig och du som arbetar med lokal identitet i organisationer och
hos myndigheter.

INNEHÅLL OCH AGENDA
Mötet tar upp vad framtiden är för regionala och lokala ursprungsmärkningar. Hur kan dessa leda till ökad känsla av identitet samt ökat värde på en lokal, nationell och kanske en internationell marknad?

Andra frågor är:
• Vad är terroir? Handlar det bara om den lokala jordmånen eller även om kultur och traditioner?
• Hur avgränsar vi områden för regional och lokal ursprungsmärkning?
• Vilka kriterier behövs för att en produkt ska få ursprungsmärkning?
• Vilka regler för produktion behövs?
• Behöver produkter med ursprungsmärkning ha en gemensam smakprofil eller ska vi uppmuntra till produkter med personlighet?
• Vad menar vi med kvalitet – mätbar kvalitet (ex kemisk analys) och upplevd kvalitet (provningar)?
• Behöver kvalitén kontrolleras? Bör kontrollerna genomföras av producenterna själva eller av oberoende organ?

VAD VI VILL
Syftet med mötet är att öka intresset för ursprungsmärkning och känslan av plats för våra unika råvaror. Vi behöver en samsyn med begrepp som appellation, terroir och kvalitet. Syftet är också att ta fram förslag hur kommande landsbygdsprogram ska fokusera mera på råvaror med smak och känsla av en plats.

EN KORT BAKGRUND
Sverige har en stor variation på klimat och geologi samt ett levande kulturarv med lantraser, traditionella grödor, utmarksbeten m.m. som ger en skapande kraft. Sverige har unika råvaror; mat och dryck med ursprung och lokal identitet, med känslan av en plats. Svensk mat och dryck samt svensk måltidsturism är viktiga för vår hållbara utveckling, för landsbygd och stad.
Allt fler konsumenter köper mat och dryck med en lokal identitet. Tillverkare satsar på mat och dryck med tydlig identitet, med känsla av en plats. Kunskaperna ökar och fler jobbar med att ge vår mat en geografisk identitet, ett geografiskt ursprung.

Kostnad för måltid och dryck tillkommer.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Smaka på Skåne, en del av Livsmedelsakademin, och Knytkraft för Öppen Innovation Ek För.

Kontaktperson: Projektledare Urban Laurin, urban.laurin(a)telia.com
Tel. 070-4944466
Knytkraft för Öppen Innovation Ek För