Jannie Vestergaard
Verksamhetsansvarig Smaka på Skåne

jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se
0727-34 85 44

Karin Grahn
Projektledare Smaka på Skåne

karin.grahn@livsmedelsakademin.se
0702-80 36 08

Elin Pettersson
Projektledare Smaka på Skåne

elin.pettersson@livsmedelsakademin.se
0703-62 22 26

Håkan Jönsson
Strategiska utvecklingsfrågor Smaka på Skåne

hakan.jonsson@livsmedelsakademin.se
0733-60 35 21

Adress:

Smaka på Skåne/Livsmedelsakademin

Minc, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö

Fakturadress: 

PDF-fakturor skickas till mailadressen: inbox.lev.409720@arkivplats.se

Pappersfakturor skickas till: Skånes Livsmedelsakademi, Kund-id FRX3727, FE 301, 105 69 Stockholm