Färsk fisk – från hav till bord

Tillsammans kan vi öka efterfrågan på färsk fisk från skånskt kustnära fiske.

Kick-off på Skeppet, Simrishamn – 7 februari 2019

Det finns en stor potential att sälja färsk fisk från skånskt kustnära fiske i Skåne då allt fler konsumenter vill köpa lokal mat & dryck. Vi kan tillsammans skapa högre lönsamhet från fisken och öka efterfrågan genom att utveckla våra samarbeten som möjliggör smarta sätt att sälja färsk fisk. Men hur ska det gå till i praktiken?

Välkommen på kick-off den 7 februari där yrkesfiskare, butiker, grossister, kockar, förädlare och offentlig sektor samlas tillsammans med Smaka på Skåne och Marint centrum i Simrishamn för att lyssna och lära av varandra och inspireras till att söka nya möjligheter.

Det blir en chans att diskutera hur marknaden för färsk fisk från kustnära fiske i Skåne ser ut, och möjligheterna för utveckling framåt. Vi kan tillsammans hitta fler och nya vägar för den färska fisken att färdas från fiskarens båt till konsumentens tallrik.


Datum: Torsdag 7 februari 2019, kl 9:30 – 14:30

Plats: Skeppet, Marint centrum i Simrishamn

Kostnadsfritt men begränsat antal platser, anmälan är bindande.

Anmäl dig genom denna länk: https://goo.gl/forms/3C3L7WO7k1Gmm7yW2

eller

via E-post: elin.pettersson(at)livsmedelsakademin.se

Sista anmälan 1 februariProgram

9:30         Registrering

10:00       Välkomna till Simrishamn – Kristina Nilsson, Simrishamns kommun

10:10       Färsk fisk – från hav till bord – Smaka på Skåne & Marint centrum

Vägen till en ökad efterfrågan på färsk fisk från skånskt kustnära fiske

Skånskt kustnära fiske idag – hur är läget?

10:30       Vad kan Jordbruksverket göra? – Niclas Purfürst, fiskerienheten Jordbruksverket

10:45       Havet hör bygden till – Viktor Vesterberg, student vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), berättar hur fisket är en del av Skånes gastronomiska identitet, genom sitt examensarbete där han intervjuat yrkesfiskare, kockar och konsumenter om deras syn på skånskt fiske.

11:00       Paus

11:30       Vilka marknadsmöjligheter finns för färsk fisk från kustnära fiske? Delar med sig av sina tankar gör yrkesfiskaren Glenn Fridh, ICA-handlaren Michal Wieloch, kocken Linus Persson, köksmästare på Örum 119, fiskeridirektör Johan Wagnström från Länsstyrelsen Skåne, Niclas Purfürst, med flera. Paneldiskussion.

12:30       Lättare lunch

13:00       Dags att diskutera! Samtal och workshop kring dagens frågeställningar i mindre grupper.

14:00       Uppsamling av diskussioner

14:30       Programmet slut

Med reservation för ändringar i programmet


Om Färsk fisk – från hav till bord

Under 2018 – 2020 driver Smaka på Skåne, en del av Livsmedelsakademin, och Marint centrum i Simrishamn ett projekt för hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången till färsk fisk ökar, småskaligt fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet pågår under två år och finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.

Projektnamn: Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön

Läs mer om projektet här: http://www.smakapaskane.se/utveckla-ditt-foretag/kustnara-fiske-i-sodra-ostersjon/

Följ arbetet på våra Facebook-sidor: Smaka på Skåne, Marint centrum i Simrishamn.