För att tillverka en cider med klassisk, ‘vuxen’ smakprofil, behöver man frukt med påtaglig syra, hög sötma, och den karaktäristiskt beska smaken. Kan de ofta senmognande cidersorterna från England och Frankrike odlas även i Sverige, och får de den rätta smaken?

Hur är det egentligen med avkastningen och sjukdomskänsligheten?
Som en del i projektet ‘Konkurrera med kvalitet – svensk äppleodling i framtiden’ finansierat av Partnerskap Alnarp, planterades träd av 11 engelska och franska cidersorter i en IP-odling på Balsgård med start 2014. Fem av dessa sorter planterades även i en ekologisk odling hos Kiviks Musteri. Projektet har sedan utvidgats till att omfatta ytterligare åtta cidersorter i en redan etablerad, privatägd IP-odling: ’MarkCider’ i Misterhult utanför Oskarshamn.

Trädens växtstyrka, hälsotillstånd och fruktsättning har dokumenterats, liksom det kemiska innehållet i frukten och i must tillverkad av denna frukt. Känslighet för grönmögel, en fruktad patogen som uppträder under lagring av frukten, har undersökts hos några av sorterna. Nu vill vi gärna dela med oss av denna information och hoppas kunna inspirera fler odlare till att börja odla cideräpplen samt tillverka must och cider.

Välkommen!

Program
13:00 Samling. Fruktkorg och kompendium med sortbeskrivningar
tillhandahålles.
13:10–13:40 Kort genomgång av försöket och hittills utförda analyser
av de olika sorterna, Hilde Nybom
13:40–15:00 Demonstration av försöket på fält samt information om
odlingsegenskaper, Hilde Nybom
15:00-15:30 Fika, frågestund, Hilde Nybom & Kimmo Rumpunen
15:30-17:00 Information om must- och cidertillverkning, provsmakning,
visning av pilothallen och utrustning för dryckestillverkning,
Kimmo Rumpunen

Tid: Onsdag 20/9 kl. 13.00-17.00
Plats: SLU Balsgård, Fjälkestad,
Kristianstad.
Kostnad: 300 kr + moms

Anmälan: senast 15/9 till hilde.nybom@slu.se
Frågor: Hilde Nybom, hilde.nybom@slu.se;
Kimmo Rumpunen, kimmo.rumpunen@slu.se

InbjudanÄppelsorter_20170920