Gårdsförsäljning öppnar nya dörrar för skånska producenter

Äntligen kan skånska vinodlare, ölbryggare ges möjlighet att sälja sina varor i egen butik. I Skåne finns en vision om att bli Nordens ledande dryckesregion och ett beslut om att tillåta gårdsförsäljning blir ett viktigt steg på den vägen.

Svensk gastronomi är generellt på frammarsch och intresset för hantverksmässig mat- och dryckesproduktion är stort. Antalet bryggerier har ökat kraftigt under 2000-talet. Idag finns 392 bryggerier i Sverige, varav 60-talet bryggerier bara i Skåne. I Skåne finns också 30-40 vingårdar och arealen för vinodlingar ökar. Det är alltså en näring med stor potential.

Jannie Vestergaard, verksamhetsledare på Smaka på Skåne som är en del av Livsmedelsakademin, ger en överblick:

– Små lokala producenter har ofta svårt att få ut sina drycker på marknaden. Oftast är den enda vägen genom närmaste Systembolag. Som andra landsbygdsföretag har också alkoholproducenterna fått hitta alternativa vägar till marknaden och utveckla fler ben att stå på i sin verksamhet, som t ex restaurang- och konferensverksamhet. Dock har man varit begränsad av inte att kunna sälja sin vara direkt till kunden som andra landsbygdsföretag med gårdsbutik. Sedan 2011 har vi aktivt arbetat med att utveckla och lyfta de skånska dryckesföretagen. Med lanseringen av den skånska dryckesstrategin 2013 har vi ett bra verktyg för en fortsatt utveckling och ett beslut om gårdsförsäljning ger producenterna en möjlighet till en ny och egen försäljningsplats, där man dessutom får ett naturligt möte med sin kund. Det innebär att vi nu kan se helt nya affärsmöjligheter inom bland annat den kulinariska turismen, som t ex kulinariska rutter för vin- och ölprovning.

-Förutom utökade arealer för odling är en annan viktig poäng med gårdsförsäljningen att det troligen kommer växa fram ännu fler och spännande dryckesföretag, fortsätter Jannie. Tänk bara på våra destillerade drycker, cider-boomen som just nu pågår, mjöd-boomen som väntar runt hörnet och det växande intresset för andra jästa bärdrycker. Även om beslutet förmodligen är betingat av att det måste ett regeringsbyte till, så tror vi fullt ut på att vi med detta första politiska beslut har alla förutsättningar för att bli Nordens ledande dryckesregion.

Vinmakaren Håkan Hansson på Hällåkra vingård menar också att det är ett viktigt steg i rätt riktning.
– Det är fantastiskt bra även om det kommer att bli en lång resa innan det träder i kraft– troligen dröjer det till 2021 innan det blir realiserat. Som jag ser det kommer det i första hand att gynna turistnäringen men också öka intresset för svenska alkoholhaltiga drycker generellt.
Håkan tror också att gårdsförsäljning kan locka fler att våga ta steget i framtiden att bli producenter av vin eller öl.

Tidigare har mikrobryggerier och vingårdar inte tillåtits sälja dryckerna till privatpersoner, något som enligt Håkan har varit svårt att förklara för besökare från andra länder. Sverige har hittills varit det enda landet i EU som inte tillåtit gårdsförsäljning.

En annan som ser värdet av gårdsförsäljningen är Kasper Schönhult på Charlis Brygghus utanför Kristianstad.
– Det skulle bli en helt annan ruljans här och jag skulle kunna ha öppet mycket mer. Troligen skulle jag kunna anställa 1–2 personer bara utifrån det. Sedan håller vi ju runt 85 provningar om året och det är klart att de som deltar på dem skulle vilja köpa med sig några flaskor hem, vilket ju skulle öka försäljningen.


Den skånska dryckesstrategin 2013-2020

2013 tog Smaka på Skåne på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne fram en dryckesstrategi i samverkan med de skånska aktörerna inom dryck. Syftet med strategin är att utveckla och definiera den skånska unikiteten, stärka tillväxten och öka sysselsättningen inom dryckesindustrin i Skåne, ha ett gemensamt verktyg för prioriteringar av offentliga resurser samt att skåningar ska vara stolta, känna till och köpa skånska drycker.

Ladda ner Skånsk dryckesstrategi som pdf