Flygande start för samarbete kring färsk fisk

Kick-offen för projektet Färsk fisk -från hav till bord blev startskottet för en ny typ av samarbete med marknaden i fokus för att utveckla fiskenäringen kring sydöstra Östersjön, hela vägen från havet till skåningarnas tallrikar. Över 50 personer från grossist-företag, yrkesfiskare, förädlare, handlare, butikspersonal, kockar, politiker, kostchefer, myndighetsrepresentanter och forskare samlades i Simrishamn. Dagen fylldes av möten som gav början på nya samarbeten och en ny typ av nätverk kring det kustnära fisket. Det var tydligt att personerna på plats hade en stor vilja och intresse att utveckla och testa nya sätt att sälja, köpa och prata om ett hållbart kustnära fiske.

Marknaden efterfrågar transparens

Under kick-offen utkristalliserades ett tydligt budskap genom paneldiskussioner och workshop – marknaden efterfrågar transparens. En vill veta vem fiskaren är, var denne har fiskat och kanske till och med hur vädret var. Det finns en stor potential i att kunna berätta detta. I filmen nedan hör du fem röster från myndighet, fiskare, handlare, krögare och grossist.

Arbetet i projektet framöver

Frågor kring kustnära fiske och dess marknadsutveckling är komplexa, och i kommande aktiviteter och träffar inom projektet kommer vi gå djupare in på specifika frågeställningar och utmaningar. Vi fortsätter också att informera om fiskets förutsättningar för att få ännu djupare förståelse för systemet kring det kustnära fisket. Diskussionerna under kick-offen, samt de intervjuer som gjorts med fiskare under den inledande fasen av projektet kommer användas som underlag för arbetet inom projektet framåt. Den närmaste tiden framåt kommer vi fortsätta intervjua personer inom handel och offentlig sektor för att få ytterligare underlag, samtidigt som vi planerar för kommande träffar och aktiviteter.


Kommande aktiviteter

Vi kommer löpande att planera och fylla på med fler aktiviteter, här är ett urval för våren 2019.

Träff för yrkesfiskare, butik, restaurang och grossist – inbjudan kommer

Träff för yrkesfiskare, offentlig sektor och grossist – inbjudan kommer

6 mars: Inspirationsdag – Skåne som kulinarisk region
En dag där den lokala maten och drycken står i fokus under teman som storytelling, digitalisering, ursprung och kulinarisk turism.

Läs mer om Inspirationsdag – Skåne som kulinarisk region

 

 

8-12 maj: Resa till Slow Fish 2019
Besök på marknaden och konferensen Slow Fish 2019 i Genua, Italien. Studieresa med workshops, seminarier, möten med yrkesfiskare från hela världen och studiebesök i lokala hamnar.

Läs mer om Slow Fish 2019

Skicka din intresseanmälan till projektledare Elin, elin.pettersson(at)livsmedelsakademin.se


Kick-offen i media

Ystads Allehanda – Kick-off för fisket lönade sig direkt: ”Nu åker jag hem och sätter igång en upphandling på färsk fisk” (för prenumeranter)

P4 Kristianstad – Lyssna på intervjun med med Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin/Smaka på Skåne, Leif Rische, Branteviksfisk & Michal Wieloch, ICA Supermarket Lund nedan.Om Färsk fisk – från hav till bord

Under 2018 – 2020 driver Livsmedelsakademin, genom Smaka på Skåne, tillsammans med Marint centrum i Simrishamn ett projekt för hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången till färsk fisk ökar, småskaligt fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet pågår under två år och finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.

Följ arbetet på våra Facebook-sidor: Smaka på Skåne, Marint centrum i Simrishamn.

Läs mer om projektet


Kontakt

Elin Pettersson, Livsmedelsakademin / Smaka på Skåne
Tel: 0703-622 226
E-post: elin.pettersson(at)livsmedelsakademin.se

Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin / Smaka på Skåne
Tel: 0727-348 544
E-post: jannie.vestergaard(at)livsmedelsakademin.se

Ann-Marie Camper, Marint centrum
E-post: Ann-Marie.Camper(at)simrishamn.se