Färsk fisk direkt från fiskaren

Möjligheten att handla helt färsk fisk direkt från fiskare är tyvärr få förunnat idag. I videon kan du se kocken Viktor Vesterberg handla färsk fisk hos Fiskehoddorna i Malmö. Genom att handla direkt från fiskare kan du få helt färsk fisk, få veta mer om var fisken dragits upp och höra spännande historier om hur det är att vara fiskare.

Tillsammans säkrar vi tillgången på färsk fisk från Södra Östersjön

Sedan oktober i år driver Smaka på Skåne och Marint Centrum i Simrishamn ett projekt för utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön, för att stärka efterfrågan på lokalt landad fisk från kustnära fiske. Projektets mål är att utveckla marknaden för fisk, att öka fiskarnas lönsamhet samt att tillvarata kunskap och erfarenhet från övriga livsmedelsbranschen för att utveckla fiskenäringen.

– Konsumenten vill ha färsk fisk och vi vill stödja företagandet i kustsamhället. Alla ska få äta den goda fisken som simmar utanför Skånes kuster! säger Jannie Vestergaard.

En del av arbetet har redan börjat med nyfikna samtal med yrkesfiskare, kockar och konsumenter. Viktor som handlar fisken i videon ovan är också student vid SLU, och genomför en rad intervjuer för sitt examensarbete och för projektet om kustfiskets betydelse för den gastronomiska identiteten i Skåne.

Delta i diskussionen

Den 7:e februari 2019 har projektet sin första större inspirationsdag i Simrishamn. Då välkomnar vi fiskare, handlare, grossister den offentliga sektorn, restaurangnäring och alla andra som vill för att samverka och hitta nya vägar från hav till bord.

Mer information och anmälan: https://goo.gl/forms/DTKxMIBVij34oR5B3 

 
Om projektet Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön

Under 2018 – 2020 driver Smaka på Skåne, en del av Livsmedelsakademin, och Marint centrum i Simrishamn ett projekt för hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången till färsk fisk ökar, småskaligt fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet pågår under två år och finansieras av LEADER Sydöstra Skåne.

Läs mer om projektet här: http://www.smakapaskane.se/start-for-satsning-pa-det-kustnara-fisket-i-ostersjon/

Följ arbetet på våra Facebook-sidor: Smaka på Skåne, Marint centrum i Simrishamn.