En digital resa för mathantverkare & dryckesproducenter

Hur kan en småskalig livsmedelsföretagare använda digitala verktyg för att stärka sitt företag och sin försäljning? I ett allt mer digitaliserat samhället ställer konsumenter nya krav och önskemål, något som kan tyckas svårt att möta som småföretagare. Men det innebär också stora möjligheter för de företag som vill satsa.

Cherztin Persåkre berättar för en nyfiken publik om hur de tänker kring sin digitala närvaro och jobbar för att det ska bli en naturlig del av deras verksamhet.

Ett företag på den skånska landsbygden som valt att satsa är Österlenkryddor. Österlenkryddor sysslar med ekologisk odling och förädling av torkade kryddor, och drivs av Cherztin och Anders Persåkre med personal. Under Smaka på Skånes inspirationsdag på Ellinge slott berättade  Cherztin Persåkre i samtal med Helena Kurki på Innovationscenter på Landsbygden om deras resa mot en mer digitaliserad verksamhet. Företagets arbetssätt har under det senaste året anpassats för en större digital närvaro och utvecklade försäljningsmöjligheter.

De driver en gårdsbutik men har också hemsida med webb-butik, där de löpande uppdaterar utbudet. För konsumenter driver de ett Facebook-konto och ett Instagram-konto och när de arrangerar kurser, evenemang och tävlingar på gården sker marknadsföringen via sociala medier. Gentemot butikskunder inom ICA finns de på ICA:s portal för lokala leverantörer, med siktet att utveckla denna del av sin verksamhet.

Österlenkryddor testar sig fram. De provar också olika sorters innehåll, där video med storytelling som berättarteknik gett goda resultat. Cherztin och Anders med personal spelade in en video på gården med fokus på sin verksamhetsidé och värderingar. De har jobbat medvetet och strategiskt för att filmen ska synas i många relevanta sammanhang och platser online. I samband med filmsläpp gjorde företaget en del annonsering på sociala medier och Google, men de har också haft en del aktiviteter och erbjudanden för att få uppmärksamhet:

– Man måste ha lite aktiviteter kring tillfället när man släpper videon, och inte bara fokusera på försäljning. Till jul hade vi till exempel en del annonser i tidningar, kurser och vi erbjöd julklappar för företag, säger Cherztin Persåkre.

Se videon om kryddbönderna på Österlenkryddor

På kort tid fick filmen 20 000 visningar och ledde till positiva reaktioner från konsumenter och flera nya kunder.

– Vi blev väldigt nöjda med filmen, den gör att folk förstår att vi gör mer än kryddor, den visar vilka vi är och vad vi har på gården.

Digitalisering är en av de frågor som vi på Smaka på Skåne arbetat med under de senaste två åren. Under denna tid kan vi se att konsumentmarknaden utvecklats och fortfarande utvecklas snabbt, då konsumenter blir allt mer digitala i sina vanor. Ett konkret exempel är ökningen av antalet REKO-ringar i Skåne. På två år har antalet gått från två REKO-ringar, en i Malmö och en i Lund, till att det nu finns tolv REKO-ringar över hela Skåne. Parallellt med detta utvecklas också handeln med allt mer mat, dryck och kringtjänster som är tillgängliga digitalt. I allt detta är konsumenten drivande, de vill handla online. För att en konsument ska kunna se och handla en produkt digitalt måste också köpinformation finnas, även för lokalproducerad mat och dryck. Småskaliga livsmedelsproducenter kan välja att själva sälja till konsument med digitala verktyg och plattformar som marknadskanal.

För andra företag passar det bättre att komplettera eller endast sälja via återförsäljare, grossister och kunder som mellanhänder. Här tar sig digitaliseringen form med allt fler lösningar för att digitalisera kontakten företag emellan (B2B). Ett digitalt system ger fördelen att samma information kan gå från producent, via grossist, handel och hela vägen ut till konsument. Det ger företagaren möjligheter att styra hur produkter och företaget presenteras, trots mellanhänder på vägen. För den enskilde företagaren kan det också innebära minskad arbetstid då ett mer automatiskt flöde med enklare orderhantering förenklar arbetet.

Fortfarande står många företag i startgroparna på sin resa mot ett mer digitalt företagande i kontakt med kunder och med konsumenter. För att röra sig framåt och utvecklas handlar det om att välja, men också välja bort. Valen behöver göras utifrån det egna företagets förutsättningar och verksamhet. Österlenkryddor ovan är en bra bit på väg i sin resa med att utveckla och hitta det format som passar just dem, och ser att det finns stora möjligheter för de företag som följer med i utvecklingen och vågar testa och prova sig fram.


Om Inspirationsdag – Skåne som kulinarisk region

6 april 2019, Ellinge Slott Eslöv

En dag för att tillsammans sätta samverkan och samarbete i fokus för att fortsätta driva den kulinariska utvecklingen. Program med gemensamma kunskaps- och inspirationspass, valbara workshops i mindre grupper, gott om tid för mingel samt speed-dating mellan inköpare och leverantörer. Temana för dagen var storytelling, digitalisering, ursprungsmärkning, kulinarisk turism, logistik och nya marknadskanaler.

I samarbete med Eslövs kommun, Culinary heritage Europe / Regional Matkultur Skåne, Tourism in Skåne / The Gastrolution of Skåne, Innovationscenter för landsbygden, Skånes dryckesproducenter & SLU Balsgård Open Labs Food.