Smaka på Skåne startade i början av 2017 en satsning med fokus på samverkan, korta leveranskedjor, ökad förädlingsgrad och stärkt entreprenörskap. Arbetet bygger vidare på vad Smaka på Skåne tidigare gjort, men är en vidareutveckling då tiden nu är mogen för producenter att samverka på en mängd olika sätt, för att nå marknaden och skapa nya produkter.

Tillsammans med små och medelstora företag inom primärproduktion och förädling, vill vi skapa förutsättningar för ett bättre, starkare samarbete med olika delar av värdekedjan. En stärkt koppling mellan producent-förädlare-kock tex och mellan råvaruproducenter och handel. Genom innovativa distributions- och logistiklösningar bidrar vi till att skapa korta leveranskedjor.

Ökad kvalitet och ökad förädlingsgrad, även bakåt i kedjan dvs matsvinn samt produktutveckling och innovation genom samverkan via tex. produktutvecklingstävlingen Matverk, samt andra mathantverkstävlingar,  är några av delaktiviteterna. Här samarbetar råvaruproducenter, matlagare och/eller förädlare tillsammans för att skapa en ny produkt.

Studieresor, seminarier och speed-dating mellan lantbrukare, restauranger och butiker, olika former av innovativ samverkan och samt en ökad direktkontakt mellan producent och konsument bl.a. via digitala verktyg, allt för en kortare väg till marknaden.

Fokus kommer även att vara på ökad transparens och skyddad ursprungsbeteckning, bland annat tillsammans med studenter från Lunds universitet.

Genom vårt butikskoncept Närproducerat och noga utvalt kan du också utveckla ditt företag, med att nå ut med närproducerade varor i handeln.

Målen handlar om samverkan genom nya samarbeten eller samarbetskoncept, nya innovativa produkter och tillhörande affärsmodeller.

Långsiktiga handlar det om starkare och uthålligare samarbeten mellan småföretag på landsbygden, bättre samarbete längs värdekedjan, korta och klimatsmarta leveranskedjor samt utveckling av lokala marknader.

Smaka på Skåne samarbetar med många aktörer inom livsmedelskedjan, bland annat SLU Balsgård, Gastronomiska Samtal och Matverk Skåne samt Nordisk Center för Lokale Födevarer.

Finansiering kommer både från medverkande företag och från Landsbygdsprogrammet.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Karin Grahn på 0702-803 608 eller maila på karin.grahn@livsmedelsakademin.se